Written by Jacek Szafader

Staramy się minimalizować pracę ludzką tam, gdzie tego nie trzeba robić…

„Staramy się minimalizować pracę ludzką tam, gdzie tego nie trzeba robić i zastępować ją właśnie systemami po to, żeby jakość danych była lepsza, żeby firma sprawniej działała i miała mniejsze koszty działalności” – mówi Mateusz Borowiecki z OptiBuy.

Podczas mojej rozmowy z Mateuszem Borowieckim starałem się dowiedzieć w jaki sposób systemy informatyczne, których używa firma wsparły codzienną pracę zespołu i jak wpłynęły na jego efekty. Dowiedziałem się, których systemów pracownicy używają najczęściej i dlaczego.

Mateusz Borowiecki opowiedział jak w OptiBuy wygląda proces wdrażania nowych systemów i kto jest za ów proces odpowiedzialny. O tym, że praca tej osoby kończy się w dniu wdrożenia.

Zastanawialiśmy się też na jakie bariery trafia organizacja podczas wdrażania nowych systemu, a na przykładzie pierwszego firmowego intranetu OptiBuy, dowiedziałem się, że nie każde wdrożenie zakończyło się sukcesem. Dlaczego? O tym w wywiadzie. Jak również o tym, dlaczego Mateusz Borowiecki i OptiBuy nie boją się SAAS’a.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *